ADAM MALINOWSKI

Kontakt email, www
ul. Armii Ludowej 4/12
87-100 Toruń , woj. Kujawsko-Pomorskie

Środki czystości

Specjalizacje:

  • Środki czystości

O nas

Firma TORUXNaszą specjalnością są usługi „DDD” tj. dezynsekcja, deratyzacja,dezynfekcja oraz higiena sanitarna. Nasza firma ukierunkowana jestna współpracę z dużymi przedsiębiorstwami jak również osobamiprywatnymi.Ciągle zmierzamy do doskonałości poprzez podnoszenienaszych kwalifikacji zawodowych, czynnie uczestnicząc wszkoleniach, konferencjach naukowych.Z racji posiadanej wiedzy i doświadczenia w higienie sanitarnej iochronie przed szkodnikami, pragniemy zaoferować kompleksowąobsługę spójną z wymaganiami systemów GMP, GHP i HACCP.Pamiętajmy iż obowiązujące rozporządzenie nr 852/2004/WE dotyczącehigieny środków i produktów spożywczych nakłada na przedsiębiorcówzajmujących się produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem,transportem, dystrybucją i dostarczaniem żywności - stosowaniezasad systemu HACCP.System HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points - SystemAnalizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli bazujący na :GMP Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Wytwarzania oraz :GHP Good Hygiene Practice - Dobra Praktyka HigienicznaPowyższe systemy wprowadzone i przestrzegane w przedsiębiorstwach izakładach pracy świadczą o najwyższej jakości oferowanych produktówspożywczych, i są konsekwencją stałego monitoringu przy zapewnieniubezpieczeństwa żywności z punktu widzenia wymagań zdrowotnych, orazograniczeniu ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebieguwszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.Należy pamiętać iż utrata dobrego imienia marki oraz prestiżufirmy, odbija się ogólnymi stratami finansowymi będącyminiewspółmiernie wysokimi do minimalnych nakładów ponoszonych nawłaściwą ochronę przed szkodnikami - którą jesteśmy w staniezaoferować.W przypadku stałej ochrony przed szkodnikami, prowadzonej przez nasw wielu obiektach, kierujemy się zasadami opartymi na IPM -Integrated Pest Management - Zintegrowane Metody Ochrony przedSzkodnikami.IPM to najefektywniejszy program ochrony przed szkodnikami,pozwalający w porę zapobiegać ich występowaniu, łączący w sobiezaplanowany proces ustalany poprzez :- dokładną inspekcję,- lokalizację i identyfikację zagrożenia,- wprowadzenie zabiegów higienicznych,- niedopuszczenie do niekontrolowanego wtargnięcia szkodników dostrefy chronionej poprzez opracowanie szkodnikoszczelności,a w ostateczności - likwidację zagrożenia odpowiednimi metodamizwalczania.